Rekisteröidy


Ensiapukoulutus.com - eri ensiapukouluttajien ensiapukurssit yhdestä paikasta!

Kirjaudu:
  Unohditko salasanan?

Ensiapukoulutus EA1® ja ensiapukortin voimassaolo


Täällä sivulla kerromme sinulle miten pitkään ensiapukortti on voimassa ja mikä ensiapukurssi sinun kannattaisi valita.


Mikä ensiapukurssi työpaikalla pitää olla?


Useimmille työpaikoille suositellaan EA1® ensiavun peruskurssia (16 oppituntia). Työturvallisuuslaki ei tarkemmin määrittele millainen koulutus kullakin työpaikalla tulee olla, koska työpaikkojen riskiluokat ja vaatimukset vaihtelevat työpaikoittain. Laissa sanotaan, että työnantajan on nimettävä yksi tai useampi työntekijä ensiaputehtäviin sekä huolehdittava heidän koulutuksestaan ja varusteistaan. Jos työpaikan riski on vähäinen, voi 8 tunnin hätäensiapukurssi olla riittävä. Tämä kannattaa kuitenkin tarkistaa työterveyshuollosta ja omasta vakuutusyhtiöstä, ettei liian alhaisesta tasosta tulisi jatkossa ongelmia - turvallisinta on siis suorittaa 16 tunnin ensiavun peruskurssi EA1®.

Työpaikan ensiapuvalmiuden tarve arvioidaan työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä. Ensiapuvalmiutta suunniteltaessa määritellään työpaikalla tarvittavat ensiaputaidot ja ensiavun antamiseksi välttämättömät välineet. Aina työterveyshuolto ei ota edes toimintasuunnitelmassa kantaa tarkemmin vaadittuun ensiapukoulutuksen tasoon. Myös vakuutusyhtiöllä saattaa olla oma mielipide sopivasta ensiapukoulutuksen laajuudesta.


Kuinka monta ensiapukoulutettua meillä tulee olla?


Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskou‐ lutuksineen. Tapaturmia sattuu sekä pienillä että isoilla työpaikoilla, eikä työturvallisuuslaki tee eroa eri kokoisten työpaikkojen välillä. Tästä johtuen ensiaputaitoisia henkilöitä tulee olla myös pienissä työpaikoissa ja pysyvästi tai pidempiaikaisesti kiinteiden työpaikkojen ulkopuolella muista erillään työskentelevissä ryhmissä.

Tapaturman vaaran ollessa ilmeinen, kuten usein teollisuudessa, varasto‐ ja rakennustöissä, metsä‐ ja maataloustöissä, kalastuksessa, alusten lastauksessa purkauksessa sekä kuljetustyössä suositellaan vähintään yhtä ensiapukoulutettua kussakin työkohteessa tai työvuorossa, jossa työskentelee alle 10 henkilöä. Tätä suuremmilla työpaikoilla tulisi olla vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin alkavaa 25 henkilöä kohti tai viisi prosenttia ensiaputaitoisia koko henkilöstövahvuudesta. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää EA1‐ kurssin tasoista peruskoulutusta ja noin kolmen vuoden välein käytyä kertauskurssia.

Tapaturmavaara voi olla erityinen työhön liittyvän hukkumisvaaran, syövyttävien ja myrkyllisten aineiden, sekä palo‐, räjähdys‐ tai sähkötapaturmavaaran vuoksi. Erityisen tapaturman vaaran vuoksi voi olla perusteltua kouluttaa vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin viiden hengen ryhmää, työskentelyaluetta tai työvuoroa kohti.

Koulutukseksi suositellaan EA1‐ kurssin tasoista peruskurssia sekä kertausta keskimäärin puolentoista vuoden välein siten, että molemmat on painotettu työpaikan erityisvaaroihin liittyvällä koulutuksella.


Sähkötöiden ensiapukoulutus


Kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattihenkilöille työnjohdon ja käytönjohdon henkilöt mukaan luettuna sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille suositellaan annettavaksi sellainen ensiapukoulutus, johon sisältyy vähintään puhallus ja painantaelvytyksen opettaminen käytännön harjoitusten avulla sekä palovammoihin annettava ensiapu. Sähköalan ensiapuvalmiutta käsitellään standardissa SFS 6002 ’Sähkötyöturvallisuus’.


Pidä rekisteriä ensiapukortin suorittaneista


Aluehallintoviraston opas "Ensiapuvalmius työpaikoilla" mainitsee sivulla 5 kappaleessa 2.1 että työnantajan tai työpaikan työterveyshuollon tulee ylläpitää ajan tasalla olevaa kortistoa, josta käy ilmi koulutettujen osuus henkilöstöstä, koulutettujen nimet ja koulutus (esim. EA1, hätäensiapukurssi jne.) sekä saadun koulutuksen ajankohdat. Saman oppaan kohdassa 2.3 mainitaan, että työpaikalle on sopivaan paikkaan asetettava nähtäväksi tiedot, ketkä ovat ensiaputaitoisia henkilöitä.


Ensiapukurssin voimassaolo


Punaisen Ristin ensiapukortit ovat voimassa 3 vuotta. Jos olet käynyt esimerkiksi EA1® ensiavun peruskurssin (16 oppituntia), voit kerrata kurssin yhden kerran kolmen vuoden päästä lyhyemmällä 4-8 tunnin hätäensiapukurssilla, jolloin EA1® kortin voimassaolo jatkuu kolmella vuodella eteenpäin. Tämän jälkeen sinun tulee käydä uudelleen EA1® -kurssi ylläpitääksesi kortin voimassaolon.

Näin kortti on voimassa:
EA1® (16h)3 vuottaKertaus (4-8h)3 vuottaEA1® (16h)


Kauttamme voit etsiä ensiapukoulutusta
.
Avoimet ensiapukurssit

Avoimilta ensiapukursseilta voit ostaa yhden tai useamman paikan.
Seuraavat viisi avointa kurssia:

 • PORI

  Ensiapukurssi EA 1®
  Hotelli-Ravintola Rantakartano
  Pvm: 25.03.2019 & 26.03.2019
  Hinta:
  48.65€ TARJOUSHINTA!
  Paikat: 2 paikkaa jäljellä!

 • HYVINKÄÄ

  Ensiapukurssi EA 1®
  Salonkiravintola Neilikka
  Pvm: 28.03.2019 & 29.03.2019
  Hinta:
  48.65€ TARJOUSHINTA!
  Paikat: 5 paikkaa jäljellä!

 • JOENSUU

  Ensiapukurssi EA 1®
  ABC Marjala Joensuu
  Pvm: 03.04.2019 & 04.04.2019
  Hinta:
  97.3€ TARJOUSHINTA!
  Paikat: 8 paikkaa jäljellä!

 • NURMES

  Ensiapukurssi EA 1®
  Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus
  Pvm: 30.03.2019 & 06.04.2019
  Hinta:
  58.38€ TARJOUSHINTA!
  Paikat: 4 paikkaa jäljellä!

 • Asiakaspalvelu

  Onko sinulla kysyttävää? Autamme mielellämme!
  p. 010 279 2606

  Tiedustelu  Pyydä tarjous kurssista

  Voit pyytää tämän lomakkeen kautta tarjouksen yrityskohtaisesta kurssista, jonka tulemme pitämään luoksenne.

  Koulutuspaikan osoite
  Sähköpostiosoitteesi
  Puhelinnumerosi

  Valitse kurssi:

  1. koulutuspäivä

  2. koulutuspäivä